Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas mokykloje

Rekomenduojama

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018 metų tvarkos aprašu“, patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 13B-497. Skaitykite toliau

„Vasaros mokyklėlė“

Birželio 4-6 dienomis Jonavos pradinėje mokykloje nuo 9.00 iki 11.00 val. vyks „Vasaros mokyklėlė“ būsimiems pirmokėliams.

Šios mokyklėlės tikslai – susipažinti su vaiko branda, jo lūkesčiais, turimais darbo įgūdžiais, apžiūrėti mokyklos aplinką. Susirinkę vaikučiai pieš, dainuos, atliks įvairias užduotis.

 

Mokyklos administracija

Akcija „Skaityk knygą lietuvišką“

2018 metų vasario ir kovo mėnesį Jonavos pradinės mokyklos mokiniai buvo pakviesti dalyvauti akcijoje „Skaityk knygą lietuvišką“. Vaikai buvo skatinami skaityti lietuvių autorių knygas ir taip paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines. Akcijos metu jaunieji skaitytojai  perskaitė 34 lietuvių autorių knygas ir pateikė trumpus kūrinių aprašymus. Pateiksime keletą iš jų. Skaitykite toliau

Baltų šalių literatūros savaitė

Kovo 26–30 dienomis antrus metus iš eilės mokykloje vyko „Baltų šalių literatūros savaitė“. Tarptautinio projekto tikslas – populiarinti skaitymą,  giminiškų tautų – Lietuvos ir Latvijos – literatūrą, kultūrą, tarpkultūrinius ryšius, bendradarbiavimą, gerinti mokinių skaitymo gebėjimus.  Skaitykite toliau

Margučių kraitė

Artėjant šv. Velykoms, velykinės nuotaikos tvyro ir logopedinių pratybų metu. Mokiniai supažindinami su Velykų papročiais, margučių marginimo raštais, būdais ir tradicijomis.  Panaudojant įvairias dailės raiškos technikas, mokiniai skatinami išbandyti savo meninius gebėjimus, kūrybiškumą, lavinti smulkiąją motoriką. Skaitykite toliau

Giesmių giesmelė – 2018

VDU „Rasos“ gimnazijoje vyko 19-tasis respublikinis vaikų ir jaunimo „Giesmių giesmelė – 2018“ konkursas, kuris buvo pavadintas „Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nuostabius darbus Jis daro“. Konkurso tikslas – puoselėti ir plėtoti krikščioniškojo giedojimo kultūrą bei tradicijas. Organizatoriai – Kauno m. Švietimo skyrius, VDU „Rasos“ gimnazija ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija. Skaitykite toliau