Informacija dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo karantino metu

Rekomenduojama

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9. p. (keista: 2020 12 07 nutarimu Nr. 1364 (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2020 12 09)), Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-97 Skaitykite toliau

Gerbiami tėveliai,

Rekomenduojama

Lietuvos Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prašo atlikti mokinių tėvų apklausą, kurios duomenys leis stebėti pokytį  mokyklos, regiono, nacionaliniu lygmeniu apie bendrojo ugdymo mokyklose vykstantį pažangos procesą.  
Anketa anoniminė, todėl tikimės Jūsų atvirumo dėl mokyklos stipriųjų ir tobulintinų sričių. Skaitykite toliau

Renginys „Aš saugus ir užimtas“

Birželio 3 d. mokyklos kieme vyko tradicinis, itin didelio mokinių susidomėjimo sulaukęs renginys „Aš saugus ir užimtas“, skaičiuojantis jau penkioliktus gyvavimo metus. Mokiniai, prižiūrimi ir skatinami mokytojų, nuo ryto dalyvavo aktyviose užduotyse: mokėsi pastatyti stovyklautojo palapinę, sužinojo, ko gali prireikti keliaujant į žygį ir „komplektavo“ turisto kuprinės turinį, dalyvavo fizinio lavinimo trenerės Gražinos Goštautaitės organizuotose estafetėse, padedami visuomenės sveikatos specialistės Irenos Pratkelienės mokėsi suteikti pirmąją pagalbą. Skaitykite toliau

Dėl asmenų privalomo izoliavimo, atlikus kaupinių pgr tyrimą.

Atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas (info žemiau) visiems iš
bendro kaupinio asmenims gavus teigiamą kaupinių pgr tyrimo rezultatą
izoliavimas taikomas kaip profilaktiškai atlikus tyrimą, t.y.
neturinčiam simptomų, t. Y. Nuo iš nosies landų tepinėlio ėminio
kaupinių pgr tyrimui paėmimo datos iki  individualaus laboratorinio
pgr tyrimo dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymo datos. Skaitykite toliau