Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“

Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus lankantys mokiniai dalyvauja tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Projektą organizuoja Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir  specialiųjų pedagogų metodinis būrelis. Projekto tikslas – paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri minima gruodžio 3 d. Skaitykite toliau

„Sveikos mitybos“ viktorina

Sveika mityba būtina bet kuriuo žmogaus amžiaus tarpsniu, tačiau ypač svarbi ji yra  vaikystėje. Energijos poreikis yra didelis, nes šiuo amžiaus laikotarpiu organizmas intensyviai auga bei vystosi.  Daug energijos reikalauja ir kasdienis protinis darbas bei fizinis aktyvumas, todėl tiesiog privaloma itin kreipti dėmesį į tai kuo maitinamasi. Skaitykite toliau

Netradicinė muzikos pamoka Jonavos J.Miščiukaitės meno mokykloje

Muzikos pamokos bendrojo lavinimo mokykloje įgyja didelę reikšmę ugdant meilę muzikai, formuojant estetinius moksleivių jausmus, todėl norint, kad kiekvienas mokinys galėtų bendrauti su muzika, visapusiškai atskleisti muzikinius gabumus, lavinti gebėjimus, tenkinti saviraiškos poreikį, mokytojui tenka ypatingas vaidmuo. Skaitykite toliau

Tėvų aktyvo narių susirinkimas

TEMA “SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMAS, SMURTO FORMOS IR TĖVŲ ELGESYS DĖL GALIMO ARTIMOJE APLINKOJE ATVEJŲ”, “Z ir & KARTOS VAIKAI”

Vadovaujantis  2017 m. vasario 14 d. LR Seimo priimtu vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisomis, organizuotas tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas smurto ir patyčių prevencijos tema. Susirinkimą vedė tėvų aktyvo pirmininkas Dmitij Teslenok. Skaitykite toliau