2014 m. sausio 27 dieną 9.00 val.

Mokyklos muzikos kabinete

vyks mokyklos direktorės Birutės Prasauskienės  ir mokyklos direktorės pavaduotojos Ritos Dapšienės veiklos ir kompetencijų  atitikties  nustatymas  turimai antrajai kvalifikacinei kategorijai.

 Maloniai kviečiame dalyvauti.

2015-01-16 Dailės pamoka

2 B klasėje vyko dailės pamoka tema ,,Mokausi lankstyti gyvatėlę“. Mokiniai dirbo pasiskirstę grupėmis (eksperto metodu). Mokiniai, panorėję būti ekspertais – mokytojais, pertraukų metu mokėsi lankstyti lankstinį ,,Gyvatėlė“ – juos mokė Nedas Leskauskas, kuris išmoko lankstyti  namuose su mama. Continue reading