Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2021 m. IV ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2021 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2021 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2021 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2020 m. IV ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2020 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2020 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2020 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. IV ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. IV ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. II ketv
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2017-12-31 ataskaitų
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. III ketv
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. I ketv.

Aiškinamasis rašt.prie vykd.atask. 2017-03-31
Pažyma dėl finansavimo sumų 2017-03-31
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017-03-31 Patalpų nuoma
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017-03-31 Aplinka
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017-03-31 Savivaldybės infrastruktūra
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017-03-31 Mokinio krepšelis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017-03-31 Socialinė Parama

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. IV ketv.
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. II ketv. 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 Minmenalg0701
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 SocParmok
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 PajuzteikpaslSAVSPEC
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 MPRJON mokkrep
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 nemok mait
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 MPRJON aplinka
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 Iseitiniu ism
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 Isldarbuisueur
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 Bendra
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31 AplTvarkdarbai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30 V5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30 V2 pasl
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30 V2 socaps
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30 V2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30 V3 socpar
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30 V5 mokkre
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30 V1 apltva

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2015 m I ketv