Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Dapšienė.

Apie korupcijos atvejus galite pranešti:

  • mokyklos direktorei Birutei Prasauskienei, tel. 8 (349) 66039, el. paštas  birutelesp@gmail.com;
  • atsakingai už korupcijos prevenciją įstaigoje Ritai Dapšienei tel. 8(349) 66040, el. paštas jonavospradine@gmail.com;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.