Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Dapšienė.

Apie korupcijos atvejus galite pranešti:

  • mokyklos direktorei Birutei Prasauskienei, tel. 8 (349) 66039, el. paštas  birutelesp@gmail.com;
  • atsakingai už korupcijos prevenciją įstaigoje Ritai Dapšienei tel. 8(349) 66040, el. paštas jonavospradine@gmail.com;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Jonavos pradinėje mokykloje
Korupcijos programos priemonių planas 2019-2021
Korupcijos prevencijos programa 2019-2021
Korupcijos prevencijos ataskaita 2020
Korupcijos prevencijos ataskaita už 2020 m.
Korupcijos prevencijos ataskaita už 2019 m.
Korupcijos prevencijos ataskaita už 2018 m.
Pranešimų apie atvejus tvarka 2016 m.
Korupcijos prevencijos ataskaita 2015 m.
Korupcijos prevencijos programa 2014-2015 m.m.
Korupcijos prevencijos ataskaita 2014 m.
Korupcijos prevencijos ataskaita 2013 m.