Mokyklos istorija

JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA – saugi, jauki ugdymo įstaiga, kurioje sudarytos tinkamos sąlygos augti, suvokti žmogaus vertybines nuostatas, mokytis, plėtoti individualius gebėjimus kiekvienam ją lankančiam vaikui.
Mokykla įsteigta 1991 metais rugpjūčio 25 d. buvusio vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ patalpose. Nuo 1991 metų rytais pirmoji duris atverdavo mokyklos direktorė Stasė Bilienė. Ji vadovavo Jonavos pradinei mokyklai nuo 1991 iki 2000 m. Direktorė buvo pirmoji naujos švietimo įstaigos vadovė, kūrė naują mokyklą, suformavo joje 8 pradinio ugdymo klases – 196 mokiniai, vadovavo 10-15 pedagogų kolektyvui. Ji 1972 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos specialybę. 1994 m. suteikta mokytojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija, 1995 m. – vadybos ekspertės vardas, 1996 m. – II-oji vadybos kategorija. 1996 m. baigė Inspektavimo mokyklą. S. Bilienė rašė eiles, išleido poezijos knygą „Sielos veidrodis“ (1998 m.), jos kūryba publikuota Jonavos literatų leidinyje „Provincijos balsai“ (1992 m.), publikacijos – šalies pedagoginiame laikraštyje „Dialogas“ ir Jonavos rajono spaudoje.
Nuo 2001-ųjų metų spalio 1 d. mokyklai vadovauja Birutė Prasauskienė. Mokykloje sukomplektuota 14 klasių. Mokosi daugiau nei 300 mokinių. Direktorė 1987 metais baigė Šiaulių K.Preikšos pedagoginį institutą, 2005 metais baigė ugdymo organizavimo magistrantūros studijų programą Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakultete ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2008 metais įgijo II-ąją vadovo kvalifikacinę kategoriją.  2002-2004 m. Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė. 2009 m. įtraukta į enciklopedinį biografijų žinyną ”Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Jonava”.
2005 m. birželio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės sprendimu Nr.1TS–138 Jonavos pradinė mokykla buvo reorganizuota, prijungti šeši pradinio ugdymo skyriai: Čičinų, Gaižiūnų, Išorų, Juškonių, Liepių ir Ragožių, esantys Jonavos rajono kaimo vietovėse. Tais metais mokykloje ugdėsi 387 mokiniai ir 74 priešmokyklinio ugdymo vaikai.
Ragožių skyrius gyvavo 2005-2007 metais. Jame dirbo mokytoja Zita Norvaišienė. Čičinų ir Gaižiūnų skyriai išsilaikė nuo 2005 iki 2008 metų. Juose dirbo mokytojai: Marija-Regina Skorupskienė ir Rita Pajaujienė, Vincas Sugaudis.
Intensyviai mažėjant mokinių skaičiui 2009 metais užsidarė Liepių skyrius, kuriame dirbo Regina-Irena Grubliauskienė ir Stefanija Urbonienė.
Ilgiausiai išsilaikė Juškonių skyrius nuo 2005 iki 2010 metų. Čia mokinius ugdė Gitana Dembickaitė, Virginija Juknienė ir Virginija Meiliūnienė.

Direktoriaus pavaduotojomis ugdymui mokykloje dirbo:
Lina Latožienė                    1991 iki 1993
Regina Zabarauskienė        1993 iki 1994
Rita Dapšienė                     1994 iki dabar

Nuo pat mokyklos įsikūrimo dirba pradinių klasių mokytojos: Zita Garbašauskienė, Ilma Budnikienė, Laimutė Vagnerienė, Valdonė Šimonytė, Audronė Pulkauninkienė. Ūkvedė -Janina Stankevičienė.
Mokykla išleido 23 pradinukų laidas.
Mokykloje nuo 1995 metų leidžiamas laikraštis „Lakštingala”. Jam vadovauja raštvedė Olga Šarapajeva. Laikraštyje atsispindi mokyklos gyvenimo aktualijos, publikuojama mokinių kūryba.

MOKYKLA ŠIANDIEN

2012 metais mokykla dalyvavo VŠĮ privačios Slaugos tarnybos projekte “Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant priežiūros paslaugas pailgintose grupėse“. Šio projekto dėka atnaujintos technologijų priemonės ir įranga už 22421,0 Lt, sudaryta tinkama aplinka įvairiapusiam informacinių technologijų ugdymui.
Nuo 2012 metų mokykla tapo ilgalaikio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ dalyve. Šią veiklą koordinuoja mokytojos Gintarė Vinciūnienė, Loreta Gaurilčikienė, Zita Garbašauskienė. Trejus metus iš eilės mokykla yra konkurso “Lietuvos sportiškiausia mokykla” penketuke. 2012-2013 metais pradinių mokyklų-darželių grupėje užėmė I vietą. Apdovanota 1000 Lt čekiu sporto inventoriui įsigyti.
2012 metais mokykla pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Šią veiklą koordinuoja Daiva Puišienė, Leonarda Šimonienė, Edita Ruckienė, Jolita Skeirienė, Livija Griniova, Inga Osauskienė. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2014 metais sukūrė video filmą “Sveika mokykla”, kuriame yra paminėta ir mūsų mokykla bei rodomas reportažas iš Nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų idėjų banga per Lietuvą“.
Nuo 2013 metų mokykla įsijungė ir į Sveikatiados projektą. Mokykla šiandien ypatingą dėmesį skiria mokinių saugumui, propaguoja ir puoselėja sveiką gyvenseną bei plėtoja gamtosauginę veiklą. Nuo 2013 m. mokykla dalyvauja pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo programoje PRAGGA (koordinatoriai – mokytojos Daiva Puišienė, Jolita Skulčiuvienė, Inga Osauskienė).
2013 metais mokykla yra “Kūrybinių partnerysčių” projekto dalyvė (koordinatorė Leonarda Šimonienė su 4 c klase). “Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų – menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų – bendradarbiavimui.
Šiandien mokykloje dirba 23 mokytojai; pagalbą mokiniui teikia socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė, mokytojo padėjėja. Mokykloje mokosi 308 mokiniai. Veikia 15 neformaliojo švietimo būrelių, kuriuose sudarytos sąlygos meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti.

Mokykla puoselėja senas ir kuria naujas tradicijas:
Valstybinės šventės ir minėtinos datos
Europos kalbų diena
Mokytojų diena
Tolerancijos diena
Prevencinė diena „Aš saugus ir užimtas”
Advento renginiai „Kalėdų belaukiant“
Olimpinio festivalio varžybos
Laisvės gynėjų diena
Užgavėnės
Kaziuko mugė
Pasaulinės Žemės dienos renginiai
Sporto šventės
Susitikimai su žymiais žmonėmis, literatūriniai renginiai
Kelionės po įvairias Lietuvos vietoves mokslo metų pradžioje arba pabaigoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.