Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS:

MOKYTOJAI:
1.ONA ČERNIKAUSKIENĖ  – PIRMININKĖ
2.INGA EIGELIANĖ  – NARYS
3.INA SIPAVIČIENĖ – SEKRETORĖ
4.RASA TAUTKEVIČIENĖ – NARYS
TĖVAI:
1.KRISTINA DUMBLIENĖ (4 KLASĖS MOKINIO MAMA)
2.EDITA KLUONIENĖ ( 3 KLASĖS MOKINIO MAMA)
3. KRISTINA VOLKOVA ( 2 KLASĖS MOKINIO MAMA)
4.GEDVILĖ PAULAUSKIENĖ (1 KLASĖS MOKINIO MAMA)
SENIŪNAITIS:
1 GINTARAS JAKUTAVIČIUS ( LAKŠTINGALŲ R. SENIŪNAITIS) j.gintarinis@gmail.com
Tel. : 863669911

Mokyklos tarybos veiklos planas 2019 m.

Mokyklos tarybos veiklos planas 2018 m.

Mokyklos tarybos veikos planas 2017 m.

Mokyklos tarybos veiklos planas 2016 m.

Mokyklos tarybos veiklos planas 2015 m

Mokyklos tarybos veiklos planas 2014 m

Mokyklos tarybos nuostatai 2019 m. 

Mokyklos tarybos sudėtis 2015 m. rugsėjo mėn.