Padėka

Gerb. direktore Birute, noriu padėkoti už tikrą metodinį praktikumą, vykusį 04-05 d. jūsų mokykloje. Tai buvo labai apgalvotas, konkretus, praktiškas renginys, kuris paliko manau kiekvienam daug energetinio užtaiso :). Labai patiko organizavimas, renginio laikas. Užsiėmimai buvo praktiški ir naudingi. Ačiū už plenarinį pranešimą, kuris praplėtė manau daugumai akiratį. Ypač vyresniajai kartai apie naująją kartą Z buvo labai naudinga informacija. Ačiū Editai už konkretų veiklos pristatymą. Manau, kad jūsų mokykla, tai ta, kurioje norisi dirbti ir mokytis.

Sėkmės Jums. Sveikatos, energijos, išradingumo.

Pagarbiai Vidutė Tatarūnienė