Socialinis pedagogas

Mūsų mokykloje dirba socialinė pedagogė Laura Baltrimavičienė.

Apie socialinius pedagogus
Darbo grafikas 2021-2022
Veiklos planas 2021-2022 m.m.
Į pagalbą tėvams
Socialinių įgūdžių ugdymas pasitelkiant įvairias meno kryptis (socialinė veikla)
Pagalbos numeriai
Krizių valdymas mokykloje
1 priedas Reagavimo į patyčias schema
2 priedas Patyčių registravimo forma
Mokyklos smurto prevencijos tvarka 2017

Socialinio pedagogo veikla