Informacija dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo karantino metu

Rekomenduojama

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9. p. (keista: 2020 12 07 nutarimu Nr. 1364 (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2020 12 09)), Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-97 Skaitykite toliau

Gerbiami tėveliai,

Rekomenduojama

Lietuvos Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prašo atlikti mokinių tėvų apklausą, kurios duomenys leis stebėti pokytį  mokyklos, regiono, nacionaliniu lygmeniu apie bendrojo ugdymo mokyklose vykstantį pažangos procesą.  
Anketa anoniminė, todėl tikimės Jūsų atvirumo dėl mokyklos stipriųjų ir tobulintinų sričių. Skaitykite toliau

DĖMESIO

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2020 m. lapkričio 16 d. Nr.13B-1701  sprendimu  ˮDėl Jonavos pradinės mokyklos infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymoˮ mokykloje visose klasėse nuo 2020 m. lapkričio 16 d.  iki 2020 m. lapkričio 20 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Skaitykite toliau

Baltų literatūros savaitė/Baltu literatūras nedēļa

Š. m. rugsėjo 21–25 dienomis Jonavos pradinė mokykla dalyvavo tarptautiniame Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų projekte „Baltų literatūros savaitė/Baltu literatūras nedēļa“, kurio metu mūsų mokiniai kartu su bendraamžiais iš kelių dešimčių Lietuvos ir Latvijos mokyklų domėjosi kaimyninės šalies istorija, kalba, kultūra, geografija, susipažino su latvių rašytojais, skaitė ir interpretavo jų kūrinius, minėjo Baltų vienybės dieną bei dalinosi savo įspūdžiais su kitais bendruomenės nariais bei projekto dalyviais. Projektas „Baltų literatūros savaitė“ Lietuvos ir Latvijos mokyklose vyksta nuo 2017 m. Mūsų mokykla jame dalyvavo ketvirtą kartą. Skaitykite toliau