Pasiruošimas Pirmajai Komunijai ir Išpažinčiai

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje pradedamas 10–12 metų (nuo 4 kl.) vaikų rengimas Pirmai Šventai Komunijai ir Atgailos Sakramentui.

Skelbimas