Piešinių paroda Jonavos bažnyčioje

Jonavos apaštalo Jokūbo bažnyčioje suorganizuota rajoninė vaikų piešinių paroda „Marija – Rožinio Karalienė“. Noriu pasidžiaugti 3b. klasės tikybą lankančių vaikų pastangomis piešiant rožinį ir padėkoti 3 a klasės mokytojai Onutei Černikauskienei, kuri šioje parodoje dalyvauti leido ir etikos vaikams. Vaikai piešė porose ir jų darbeliai jau puošia bažnyčią ir džiugina žmonių širdis.

Tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė