Rekomendacijos ir reikalavimai

Apibendrinta vizualiai pateikta informacija apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.