Socialiniai partneriai

Partneris

Ryšių turinys

Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinė mokykla, Jonavos Senamiesčio gimnazija,

Jonavos Panerio pradinė mokykla,

Kėdainių “Aušros” progimnazija.

Gerosios patirties sklaida, atvirų durų dienos; pasitarimai penktokų adaptacijos klausimais.
Jonavos politechnikos mokykla Mokinių profesinis švietimas.
Jonavos vaikų lopšeliai/darželiai „Lakštingalėlė“, „Saulutė“, ‚Pakalnutė“. Taikant įvairius bendradarbiavimo modelius, sudaromos sąlygos ugdytiniams kuo lengviau pereiti iš institucijos į instituciją ir socializuotis naujoje aplinkoje.
Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba Kvalifikacijos kėlimas, specialusis ugdymas.
Jonavos švietimo kultūros ir sporto skyrius Mokyklos priežiūra, informacijos teikimas.
Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka Skaitymo motyvaciją keliantys renginiai. Bendrųjų kompetencijų plėtojimas.
Jonavos krašto muziejus Dalyvavimas edukacinėse programose.
Jonavos kultūros centras Aktyvaus, kultūringo piliečio ugdymas.
Jonavos kūno kultūros ir sporto centras Sportinių renginių organizavimas.
Jonavos visuomenės sveikatos biuras
 
Sveikatos stiprinimo veiklos.
Jonavos šv. Apaštalo Jokūbo  parapija Dalyvavimas religinėse šventėse, klebono apsilankymas mokyklos renginiuose.
Jonavos rajono neįgaliųjų centras Neįgaliųjų integravimas į visuomenės gyvenimą ir teigiamo požiūrio ugdymas.
Jonavos rajono policijos komisariato prevencinė grupė Padėti užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymą(si), bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.
Jonavos rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Vykdyti prevenciją dėl saugaus elgesio taisyklių buityje bei gamtoje, mokyti išvengti pavojų kilus gaisrui.
Jonavos rajono vaiko teisių apsaugos tarnyba Užtikrinti pagalbos teikimo veiksmingumą, šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos, asocialių šeimų ir globotinių priežiūra.
Kiti socialiniai partneriai Parama mokyklai turtinant ugdymo turinį.