Vadovėlių panaudojimo, įvertinimo ir nurašymo komisija

Pirmininkas – Valdonė Šimonytė, mokytoja.
Nariai:
Inga Osauskienė, mokytoja.
Reda Jurevičienė, mokytoja.